Perfil de contratante

Inicio   Ayuntamiento   Perfil de contratante
25-06-2018

Proxecto da obra: CAMIÑO ACCESO Á GARITA DE BARES E OUTRO

25-06-2018

Prego de cláusulas administrativas particulares para a obra: CAMIÑO ACCESO Á GARITA DE BARES E OUTRO

25-06-2018

Contratación da obra: CAMIÑO ACCESO Á GARITA DE BARES E OUTRO

21-05-2018

FORMALIZACIÓN CONTRATO DA OBRA: CAMIÑO DAS PRAZAS A PONTE SEGADE E OUTROS (POS+2017)

Adxudicatario: EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LÓPEZ, S.L.
Importe adxudicación: 41.866,00 euros
Data formalización contrato: 16 de maio de 2018
21-05-2018

FORMALIZACIÓN CONTRATO DA OBRA: CAMIÑO IGREXA DO BARQUEIRO A LÍMITE ORTIGUEIRA E OUTROS (POS+ 2017)

Adxudicatario: EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LÓPEZ, S.L.
Importe adxudicación: 42.229,00 euros
Data formalización contrato: 16 de maio de 2018
13-04-2018

ADXUDICACIÓN DA OBRA: ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS

Adxudicatario: VILLASUSO ORTEGAL, S.L.
Importe de adxudicación: 8.000,00 euros
Data de adxudicación: 12 de abril de 2018
02-03-2018

Contratación da obra: PAVIMENTACIÓN RÚAS EN VILA DE BARES (RÚA TOMÁS RÍO DEÁN E OUTRAS)

02-03-2018

Proxecto da obra: PAVIMENTACIÓN RÚAS EN VILA DE BARES (RÚA TOMÁS RÍO DEÁN E OUTRAS)

02-03-2018

Prego de cláusulas adm part para obra: PAVIMENTACIÓN RÚAS EN VILA DE BARES (RÚA TOMÁS RÍO DEÁN E OUTR

22-02-2018

CAMIÑO IGREXA DO BARQUEIRO A LÍMITE ORTIGUEIRA E OUTROS: APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS

Apertura de ofertas económicas na Casa do Concello de Mañón o día 26 de febreiro de 2018 ás 14,00 horas.
12 3 4 >>