Estaca de Bares

Punto máis setentrional de toda a Península Ibérica, o cabo Estaca de Bares é eixo de encontro das bravas augas do Cantábrico e o Atlántico, tramo de tránsito de varias rutas migratorias de aves e forma parte do espazo protexido LIC “Ortigueira - Mera” e LIC “Costa dá Mariña Occidental” da Rede Natura 2000.

Ademais da estación ornitolóxica e do faro, existe un miradoiro no antigo semáforo da Mariña, convertido na actualidade nun hotel de natureza. Dende alí, sobre os cantís,  podemos ver os restos da base de control marítimo e un conxunto de muíños de auga, algúns deles rehabilitados.